Kontakt
Fulfillment Bratislava

OOPSS, spol. s.r.o.

Sídlo: K lomu 1, 811 04 Bratislava

Prevádzka skladu: SquareBizz Bory, Bratislava

ICO: 53480562, DIC: 2121385860, IC DPH: SK2121385860

Cislo Uctu: SK11 0900 0000 0051 7801 2968, SWIFT: GIBASKBX

Máte otázky?

Neváhajte nás kontaktovať, radi Vám pomôžeme

+421 903 777 444

ekosklad@ekosklad.sk

Tu sa nachádzame: